1. 
   
   1. <rp id="0ux6j"></rp><dd id="0ux6j"></dd>

     

    最新三年级上册

    • new 语文版三年级上册语文教学计划范文 2018-09-13

     教材内容 本册教材共有课文32篇,其中精读课文24篇,略读课文8篇。此外,教材后面还附有8篇选读课文,每个单元包括导语、课例和语文园地三大部分。在第一单...

    • new 三年级上册《空气在哪里》课文 2017-07-31

     《空气在哪里》 小猴子要和空气玩儿捉迷藏的游戏。 空气嘻(xī)嘻一笑,说:“我可是个‘隐(yǐn)身人’,随便藏到什么地方,恐怕你都很难找到。”说完,一眨...

    • new 三年级上册《空气在哪里》教案 2017-07-31

     【三年级上册《空气在哪里》教案】 设计意图: 《空气在哪里》主要使学生知道空气无处不在,它是一种没有颜色、没有味道、没有气味、透明的气体。空气的存...

    • new 3年级《孩子考科学家》教学反思 2017-07-31

     篇一:3年级《孩子考科学家》教学反思 《孩子考科学家》这篇课文讲了一个有趣的故事。课文写的是英国有一对小兄弟特别喜欢捉虫子玩,他们听爸爸讲了科学家...

    • new 3年级上册《孩子考科学家》说课稿 2017-07-31

     【3年级上册《孩子考科学家》说课稿】 一、说教材 这篇精读课文按照事情发展的顺序写的。先交代了英国有一对小兄弟,彵俩爱好捉虫子,然后写爸爸告诉兄弟...

    • new S版三年级上《孩子考科学家》教学设计 2017-07-31

     【S版三年级上《孩子考科学家》教学设计】 教学目标: 1、读通课文,学习本课生字新词。 2、正确、流利地朗读课文。 3、整体感知课文,理清文章段落,了解孩...

    • new 三年级上册《孩子考科学家》课文 2017-07-31

     《孩子考科学家》 在英国有一对小兄(xiōng)弟,很喜欢捉虫子玩儿。要是抓到了一条虫子,他们心里就甜滋滋的,像吃了蜜糖似的。 爸爸见他们这样喜欢虫子,就...

    • new 三年级上册《孩子考科学家》教案 2017-07-31

     【三年级上册《孩子考科学家》教案】 教学内容分析: 这篇精读课文按照事情发展的顺序讲了一个有趣的故事。课文写的是英国有一对小兄弟特别喜欢捉虫子玩,...

    • new 《走马灯的奥秘》相关资料:制作方法 2017-07-28

     《走马灯的奥秘》相关资料:制作方法 制作方法 中国古代汉族民间艺人制作的走马灯是以高粱秸为框架,用彩纸及彩纸编成的各式精美吊饰制成。不足之处是不结...

    • new 3年级《走马灯的奥秘》同步练习题 2017-07-28

     【3年级《走马灯的奥秘》同步练习题】 一、读拼音写词语。 ào mì diǎn rán táng wū xuán zhuàn xī yǐn xīn líng yòu xiǎo là zhú 四、写出几个和“看”的意思相同或相...

    • new 《走马灯的奥秘》教学反思(三年级上册) 2017-07-28

     篇一:《走马灯的奥秘》教学反思(三年级上册) 这篇课文讲的是茅以升爷爷小时候的一则小故事。通过写少年茅以升对走马灯奥秘的探求,告诉我们,茅以升爷...

    • new 《走马灯的奥秘》公开课教案 2017-07-28

     【《走马灯的奥秘》公开课教案】 教学目标: 1、认识本课生字并自主积累词语。 2、默读课文,理解课文内容,有感情地朗读课文。 3、了解课文内容,学习茅以...

    • new 三年级语文《走马灯的奥秘》说课稿 2017-07-28

     【三年级语文《走马灯的奥秘》说课稿】 说教材简析: 《走马灯的奥秘》是六年制小学语文S版教材三年级上册第三单元中的课文,这是一篇精读课文,本文讲述...

    • new S版三年级上《走马灯的奥秘》教学设计 2017-07-28

     【S版三年级上《走马灯的奥秘》教学设计】 教学目标: 1. 有感情的朗读课文,理解课文内容。 2. 品读重点句子,联系上下文体会重点词语的作用。 3. 培养学生从...

    • new 三年级上册《走马灯的奥秘》课文 2017-07-28

     《走马灯的奥秘》 茅(máo)以升七岁那年,过元宵(xiāo)节的时候,家里买了两盏(zhǎn)棱(léngɡ)柱形的走马灯。一盏挂在墙壁上,一盏悬(xuán)在堂屋中央。 走马灯像...

    • new 三年级上册《走马灯的奥秘》教案 2017-07-28

     【三年级上册《走马灯的奥秘》教案】 教学目标: 1、了解课文内容,学习茅以升从小遇事认真观察,勤于思考的好习惯和勇于探索科学道理的精神。 2、默读课文...

    • new 3年级上册《电脑棋手》教学反思 2017-07-25

     篇一:3年级上册《电脑棋手》教学反思 对于这篇课文,是与现在的生活贴合的比较紧密的,同时,也可以激发学生的兴趣,以引导他们走进这篇课文,使他们自觉...

    • new S版三年级上册《电脑棋手》教学设计 2017-07-25

     【S版三年级上册《电脑棋手》教学设计】 教学内容分析: 这是一篇科学故事。通过写“我”与电脑棋手下棋,几经失败,终于反败为胜,告诉我们只有认真观察...

    本港台最快开奖结果-本港台最快开奖网站-本港同步开奖
    m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com